Obsługa IT

Sprawdź szczegóły – Rozwiń
Etap 1.
Ustalenie szczegółów
Diagnoza charakterystyki i potrzeb firmy, ustalanie zakresu obowiązków oraz pomocy informatycznej
Etap 2.
Wybranie pakietu
Określenie zakresu usług, częstotliwości, ceny, dopasowanie wymaganego pakietu
Etap 3.
Podpisanie umowy
Umowa zawiera wszelkie szczegółowe ustalenia odnośnie charakteru świadczonych usług
Etap 4.
Obsługa informatyczna
Profesjonalna obsługa, wsparcie osobiste i telefoniczne, serwisowanie sprzętu oraz usuwanie usterek

Serwis

Sprawdź szczegóły – Rozwiń
Etap 1.
Zgłoszenie usterki
Określenie objawów problemu, szczegółowe przekazanie informacji na temat usterki
Etap 2.
Propozycja rozwiązania
Ocena możliwości działania wraz z oszacowaniem kosztów różnych wariantów
Etap 3.
Ustalenie ceny
Wybór rozwiązania przez Klienta i określenie ostatecznej ceny za realizację zlecenia
Etap 4.
Naprawa usterki
Skuteczne usunięcie problemu w przewidzianym terminie, szybki kontakt z klientem

Sieci IT

Sprawdź szczegóły – Rozwiń
Etap 1.
Ustalenie szczegółów
Sformułowanie oczekiwań Klienta i zaprezentowanie odpowiadających im rozwiązań technicznych
Etap 2.
Wybranie rozwiązania
Wybór optymalnego planu wsparcia technicznego wraz z analizą infrastruktury
Etap 3.
Ustalenie ceny
Przedstawienie szczegółowego rozliczenia oraz ustalenie ceny za realizację zlecenia
Etap 4.
Realizacja usługi
Realizacja profesjonalnego wsparcia w zakresie ustalonych świadczeń i obowiązków